Op 3 januari 2022 is het weer Openbaarheidsdag. Op deze dag worden bij archiefinstellingen stukken openbaar die tot dat moment alleen onder voorwaarden in te zien waren. Bij het Haags Gemeentearchief worden ruim 400 dossiers openbaar, uit 96 verschillende archieven.

Openbaarheidsdag 2021: Haags Gemeentearchief geeft 750 dossiers vrij

Het klinkt natuurlijk spannend, correspondentie die vrijgegeven wordt. Maar wat is dat nou precies: Openbaarheidsdag? En over wat voor stukken hebben we het?

Beperkte openbaarheid wegens privacy

Veel informatie die bij het Haags Gemeentearchief in beheer is, is openbaar en voor iedereen te raadplegen op de studiezaal, of vanuit huis wanneer de informatie digitaal beschikbaar is. Maar sommige stukken zijn in openbaarheid beperkt, vaak omdat er in het dossier gegevens over personen staan die nog in leven kunnen zijn. Om de privacy van die personen te beschermen, wordt aan dit soort dossiers een openbaarheidstermijn van 75 jaar gekoppeld. In de januari na het verstrijken van deze termijn, worden de stukken openbaar.

Ruim 400 nieuwe stukken uit 96 verschillende archieven

In het depot van het Haags Gemeentearchief liggen 20.000 stukken met een openbaarheidsbeperking. In dit nieuwe jaar worden hiervan ruim 400 nieuwe stukken vrijgegeven uit 96 verschillende archieven.  

De dossiers die op 3 januari openbaar worden, komen uit zeer diverse archieven. Van gemeentelijke archieven als de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst tot particuliere archieven als het archief van de familie Arntzenius. Ook staan in de lijst dossiers uit archieven van lokale sport- en muziekverenigingen, scholen en kerken.

Uit het archief van de Gemeentepolitie Den Haag worden 38 dossiers openbaar, waaronder rapportenboeken uit 1945/1946 en notulen van de Zuiveringscommissie uit 1946. Deze dossiers geven informatie over de wijze waarop de tijdens de oorlog werkende politiefunctionarissen na de bevrijding werden onderzocht op hun houding en werkzaamheden. Functionarissen konden worden gestaakt of geschorst en daaropvolgend eventueel ontslagen.

Bekijk het document met de vrijgekomen stukken (PDF, 731 kB)

Kijkje achter de schermen

Kijk mee achter de schermen in het filmpje dat we maakten voor openbaarheidsdag 2021.

Gemeentearchivaris Ellen van der Waerden neemt u graag mee het depot in. We nemen een kijkje in het archief van de Haagse recherche Bureau Laan Copes van Cattenburch, waarvan de stukken 1 januari 2021 openbaar geworden zijn.