Ieder jaar verloopt van een aantal dossiers of inventarisnummers de openbaarheidsbeperking, waardoor deze op 1 januari openbaar worden. Dit jaar zijn dat ruim 600 inventarisnummers uit 95 verschillende archieven.

Openbaarheidsdag 2023

De volledige lijst met stukken die openbaar worden, kunt u downloaden.

Open het overzicht met openbare stukken 2023, (pdf 558kB)

Stichting Nutsspaarbank en gemeentepolitie

De meeste nieuw openbare nummers komen dit jaar uit het archief van de Stichting Nutsspaarbank, op de tweede plaats staat het archief Gemeentepolitie Den Haag met 74 nummers die openbaar worden. Eén van die nummers is het dossier over Klaas Haarsma, onderwachtmeester bij de Haagse politie in 1942. Hij kreeg 8 dagen ‘licht arrest’ opgelegd omdat hij ‘een Duitsch officier, in het openbaar niet den voorgeschreven Germaanschen groet [had] gebracht. Bij het lichte arrest is het niet gebleven, ‘Ontslagen’ staat eronder op het strafblad geschreven.

Kleinere archieven

Ook zijn er inventarisnummers uit kleinere archieven openbaar geworden, bijvoorbeeld een dossier uit het archief ‘Liquidatiecommissie Gemeentelijk Vestigingsbureau’ dat in totaal slechts één archiefdoos beslaat. In inventarisnummer 10 van dit archief zitten stukken die gaan over het schorsen, zuiveren en het rechtsherstel van oud-personeel van het Gemeentelijk Vestigingsbureau. Het dossier bevat overzichten van het personeel en de ‘bezwaren’ die tegen hen bestonden. Nauwe banden met NSB-leden bijvoorbeeld, of een lidmaatschap van het Nederlandsche Arbeidsfront, een nationaalsocialistische vakcentrale. Personeelsleden die hebben doen blijken van ontrouw’ werden ontslagen en hun recht op pensioen en alle andere rechten kwamen te vervallen.

Achtergrond en privacy

Ieder jaar komen op 1 januari archiefstukken openbaar die tot dat moment niet voor iedereen in te zien waren. De overgrote meerderheid van de stukken in onze collectie is gewoon openbaar en voor iedereen te bekijken, thuis of op onze studiezaal. Een klein deel is echter niet openbaar. Dit komt meestal doordat in de archiefstukken mensen voorkomen de nog in leven kunnen zijn. We beschermen uiteraard de privacy van die personen en daarom zit op die stukken een openbaarheidsbeperking. Aan de openbaarheidsbeperking is altijd een einddatum gekoppeld, uiteindelijk worden dus altijd alle stukken openbaar.

U bent van harte welkom op onze studiezaal om deze nieuw openbare stukken in te zien!