De bunker onder het oude ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt een nieuwe bestemming als archiefbewaarplaats en ruimte voor popmusici. De Noodzetel Schedeldoekshaven onder de Campus Den Haag van Universiteit Leiden staat sinds 2013 leeg.

Wethouder Robert van Asten van cultuur en erfgoed kreeg donderdag een rondleiding door het gebouw. Een historicus van het Haags Gemeentearchief en de projectleider van de verbouwing van de noodzetel leidden hem rond om samen te bekijken hoe het complex de komende jaren gebruikt kan worden. 

Noodzetel interieurInterieur van de Noodzetel Schedeldoekshaven 

Bij het Haags Gemeentearchief op het stadhuis is ruimtetekort. In de Noodzetel komt ongeveer 2,5 kilometer archief, de wens is dat daar ook een deel van de audiovisuele collectie bijkomt. Dit gaat om 200 meter film die onder bijzondere klimatologische omstandigheden bewaard moet worden.

“We lossen een probleem op voor ons HGA en door de tweede verdieping van de noodzetel in te richten als muzikale broedplaats laten we zien dat we als stad investeren in de popmuziek. Ook het makersklimaat versterken we hiermee dat bijdraagt aan een innovatieve en creatieve stad”, stelt wethouder Robert van Asten. “Een stad waar iets te beleven is, draagt eraan bij om graag in Den Haag te wonen en te werken.”

Keuken in de NoodzetelKeuken in de Noodzetel

Planning

Er wordt momenteel gewerkt aan het voorlopig ontwerp, uiteraard in nauw overleg met de beoogde gebruikers. Het definitieve ontwerp wordt in mei van dit jaar verwacht. Ook Monumentenzorg is aan de zijlijn betrokken. Reden hiervoor is dat Monumentenzorg de locatie, ondanks dat die geen meer monumentenstatus heeft, wel cultuurhistorisch waardevol vindt.

De Noodzetel

Verspreid over Den Haag zijn ten tijde van de Koude Oorlog diverse bunkers, zogenaamde Noodzetels, gebouwd zodat ministers en een aantal ambtenaren in tijden van een aanval het bestuur van het land voort konden zetten. Eén van deze Noodzetels is gevestigd onder de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden aan de Schedeldoekshaven en is sinds een aantal jaar eigendom van de gemeente Den Haag.

Wethouder Van Asten NoodzetelWethouder Van Asten in de Noodzetel

In 2013 is de Noodzetel de functie van bunker verloren en is deze als onderdeel van de toenmalige gebouwen van de ministeries aangekocht door de gemeente in het kader van de ontwikkeling van het Spuikwartier. Vanaf 2016 heeft de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag (CVDH) de Noodzetel in beheer.