Eind maart 2020 startte het Haags Gemeentearchief een project om ruim 500.000 gezinskaarten beter toegankelijk maken. Hiervoor was twee jaar ingepland, maar door de enorme inzet van honderden vrijwilligers is de beschrijving al in tien maanden afgerond. In de tuin van Stadhoudersplein 17-19 poseren van rechts af: Dirk Peiffer, vier Duitse dienstmeisjes, Bastiana Lena (Jeanne) Quist, Cornelia Pieternella (Cor) Quist, Pieter Cornelis (Piet) Quist en Lambertus Johannes (Bert) Quist

Onder de naam ’Hagenaars en Hagenezen, bevolkingsregister Den Haag 1913-1939’ startten we eind maart 2020 een project om dit bevolkingsregister, dat bestaat uit ruim 500.000 gezinskaarten, digitaal beschikbaar te stellen aan het publiek.

Vervanging van huidige digitale bestanden

De gezinskaarten waren al digitaal beschikbaar, maar de kwaliteit van dit huidige online aanbod voldoet niet meer aan onze wensen. Het bestand is onvolledig en er zitten fouten in de indexering, waardoor de zoekresultaten soms onbetrouwbaar zijn.

VeleHanden

Genoeg aanleiding dus om al deze gezinskaarten opnieuw te scannen en te beschrijven. Een enorme klus, waarvan de verwachting was dat deze zeker twee jaar in beslag zou nemen. En dus zochten we de samenwerking op met het online platform VeleHanden.

Samenloop van omstandigheden

De startdatum van het project hadden we al vastgesteld vóórdat het coronavirus een groot issue werd. Maar toen het eenmaal maart 2020 was, werden evenementen afgelast, winkels gesloten en moesten mensen vooral thuisblijven. Ons project kreeg door deze samenloop van omstandigheden in de media veel aandacht: het leende zich namelijk perfect als 'thuiswerkproject'.

Geweldige inzet vrijwilligers

Binnen anderhalve week na de start van ons project hadden zich al 500 mensen aangemeld en inmiddels staat het aantal deelnemers op 913. Het invoeren verliep zó voorspoedig dat we besloten om ook de Loosduinse gezinskaarten en de kaarten van het Loosduinse dienstbodenregister aan het project toe te voegen. Dankzij deze enorme hoeveelheid vrijwilligers en het hoge tempo waarin wordt gewerkt, is het project voor wat betreft het beschrijven van de kaarten elf maanden na de start al afgerond.

Enorm belangrijk

We zijn ontzettend blij met dit snelle resultaat en willen alle VeleHanden-vrijwilligers hartelijk danken; zonder hun enorme inzet was dit allemaal niet zo snel mogelijk geweest. Dat is voor ons, en met name voor al diegenen die op zoek zijn naar informatie over hun familie en familiegeschiedenis, enorm belangrijk.

Afronding project

De controle van de ingevoerde gegevens is nog niet afgerond, de verwachting is dat dit nog ruim een maand gaat duren. Zodra ook de controle klaar is, zullen de nieuwe scans en de beschrijvingen beschikbaar gemaakt worden op onze website.