Op Openbaarheidsdag worden bij alle archieven honderden en soms duizenden archiefstukken openbaar die nog niet eerder in te zien waren, of alleen onder voorwaarden. Bij het Haags Gemeentearchief geldt dat dit nieuwe jaar voor 750 stukken uit 97 verschillende archieven. 

Openbaarheidsdag 2021: Haags Gemeentearchief geeft 750 dossiers vrij

Het klinkt natuurlijk spannend, correspondentie die vrijgegeven wordt. Maar wat is dat nou precies: Openbaarheidsdag? En over wat voor stukken hebben we het?

Beperkte openbaarheid wegens privacy

Het merendeel van de archieven dat aan het Haags Gemeentearchief wordt overgedragen, is direct in te zien en te gebruiken. Maar soms bevatten delen van een archief informatie die schade kan toebrengen aan de privacy van de mensen die in de stukken genoemd worden, of is er een andere zwaarwegende reden waarom die stukken niet zomaar door iedereen gelezen mogen worden. Wanneer dit het geval is, wordt de openbaarheid van de stukken beperkt. Normaal gesproken is die termijn maximaal 75 jaar, soms nog langer, maar meestal korter.

Termijn gekoppeld aan bepaalde stukken

De termijn wordt bij het overbrengen van de stukken naar het Haags Gemeentearchief vastgesteld en vervalt op de eerste januari na het verstrijken ervan. Belangrijk om te weten is dat zo’n termijn doorgaans niet voor een heel archief geldt, maar is gekoppeld aan bepaalde stukken uit dat archief. Door op die manier de openbaarheid vast te leggen, worden sommige stukken uit een archief dus eerder openbaar dan andere.

750 nieuwe stukken uit 97 verschillende archieven

In het depot van het Haags Gemeentearchief liggen 20.000 stukken met een openbaarheidsbeperking. In dit nieuwe jaar worden hiervan 750 nieuwe stukken vrijgegeven uit 97 verschillende archieven.  

Een paar voorbeelden:

  • Vanaf 1 januari komen stukken vrij uit ondere andere uit het archief van de Centrale Keukens van de gemeente ‘s -Gravenhage, het archief van de Gemeentelijk Dienst School- en kindertuinen Den Haag en stukken over de Vereniging Industrieschool voor meisjes.
  • Wie familie heeft die lid was van de Haagse Lawn Tennisclub Leimonias of van de Koninklijke Haagse Cricket en Voetbal Vereniging, heeft vanaf het nieuwe jaar de beschikking over nieuwe stukken uit deze archieven.
  • Hetzelfde geldt voor stukken uit het familiearchief van de Familie Broese van Groenou en aanverwanten, iets dat interessante informatie kan opleveren voor familieonderzoek.
  • En wie meer wilt weten over vrouwenemancipatie kan het onderzoek uitbreiden met stukken die openbaar worden uit het archief van het Dames leesmuseum 1894-2004 en die van Stichting Yasmin 1982-1999.

Onder de op 1 januari vrijgegeven archiefstukken zitten ook delen uit het Haagse Politiearchief, het archief van Stichting Madurodam en dat van het Residentie Orkest. 

Kijkje achter de schermen

Gemeentearchivaris Ellen van der Waerden neemt u graag mee het depot in. We nemen een kijkje in het archief van de Haagse recherche Bureau Laan Copes van Cattenburch, waarvan de stukken vanaf 1 januari 2021 openbaar zijn.