De tentoonstelling Het Aloysius College 1917 – 2016’ vertelt het verhaal van het eerste Rooms-Katholieke lyceum in Den Haag. Een speciale werkgroep, bestaande uit oud-leerlingen John van Dijk en Caspar Wintermans en oud-leraar Ino Mulders, stelde de tentoonstelling samen uit archiefmateriaal van het Haags Gemeentearchief.

De tentoonstelling is van 8 april tot 10 juni gratis te bezoeken in het Atrium van het stadhuis aan het Spui.

 De imposante entree met trappenhuis van het Aloysius College. PrentbriefkaartDe imposante entree met trappenhuis van het Aloysius College. Prentbriefkaart

Het Aloysius College was het eerste door jezuïeten opgerichte instituut voor voortgezet onderwijs in Den Haag. De school, gelegen aan de Oostduinlaan in het Benoordenhout, gaf bijna 100 jaar vorm en inhoud aan het onderwijs in onze stad en omstreken. 

Wat speelde zich gedurende dit lange bestaan allemaal af achter de muren van dit monumentale pand?  En waarom ging de school in 2016 – één jaar voordat het eeuwfeest zou worden gevierd – ten onder?

Op zoek naar antwoorden in het archief

Oud-leerlingen John van Dijk en Caspar Wintermans en oud-leraar Ino Mulders gingen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Zij doken in het archief van het Aloysius College, dat na de sluiting van de school in 2016 geschonken is aan het Haags Gemeentearchief. Het resultaat is de tentoonstelling ‘‘Het Aloysius College 1917 – 2016”, waarin de bezoeker aan de hand van fraai beeldmateriaal en sprekende teksten wordt meegenomen door 99 jaren van bezielde inzet, onderbroken door vijf oorlogsjaren.

Van Rooms-Katholieke jongensschool naar brede scholengemeenschap

Het is het verhaal van een Rooms-Katholieke jongensschool die met zijn tijd meeging. Van heimelijke contacten met de andere sekse tijdens de oorlogsjaren, tot de toelating van meisjes vanaf 1971

De gevolgen van de Mammoetwet in 1968 en de wens om een brede scholengemeenschap te zijn én te blijven komen breed aan bod. Zo veranderde het Aloysius van een hbs en gymnasium in een scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium, om later te fuseren met de mavo ‘Cordi Sacratissimo’ aan de Cornelis Jolstraat. In de twintigste eeuw krijgt de school negatieve pers, wat niet zonder gevolgen blijft. In 2016 sluit het Aloysius haar deuren, maar de herinneringen aan de school blijven bestaan. 

“Het AC was een leerschool voor het leven, een plaats waar je je capaciteiten en tekortkomingen ontdekte. Ik heb daar dierbare vriendschappen gesloten en bewonderde de onbaatzuchtige jezuïeten die er doceerden.”  
Bernard Bot, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken en oud-leerling Aloysius College, (eindexamen 1956)