Aan het gebruik van beeld- en ander materiaal dat op deze website getoond wordt zijn voorwaarden verbonden.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het recht van de maker van een werk (o.a. literatuur, wetenschap of kunst) om zelf te bepalen of, hoe, waar, wanneer en door wie zijn/haar werk openbaar of verveelvoudigd mag worden. Het auteursrecht en de Auteurswet gelden niet alleen voor fotografen, maar voor iedere categorie van creatieve makers. Voorbeelden zijn: componisten, kunstenaars, architecten, schrijvers, filmregisseurs, wetenschappers etc. Voor het gebruik van dit materiaal is dan ook toestemming nodig. De auteursrechthebbende kan hiervoor een vergoeding vragen.

Daarnaast bepaald het persoonlijkheidsrecht dat de naam van de maker van een werk moet worden vermeld, ook als het auteursrecht bij overlijden aan een ander is overgedragen. Wij raden aan om altijd, indien bekend, de naam van de maker te vermelden. Ook moet de collectie waaruit de afbeelding afkomstig is worden vermeld. Een voorbeeld: fotograaf Jan Jansen, collectie Haags Gemeentearchief.

Disclaimer voor de gebruiker

Het Haags Gemeentearchief heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbenden van de afbeeldingen die op de website worden getoond te achterhalen. Toch valt niet uit te sluiten dat op een afbeelding waar geen toestemming voor gevraagd hoeft te worden nog auteursrecht rust. Wie foto’s, prenten, tekeningen of affiches etc. openbaar maakt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op het auteursrecht.

Informatie voor de auteursrechthebbende

Indien u, als auteursrechthebbende, toch een afbeelding tegenkomt en u bezwaar heeft tegen de publicatie ervan op onze website dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.