< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Weeskamer van Voorburg

5480-01 Weeskamer van Voorburg

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De heerlijkheid Voorburg behoorde vanouds aan de heren van Wassenaar. Een besluit van de Staten van Holland stond toe een weeskeur te maken maar daar schijnen zij geen gebruik van te hebben gemaakt, zodat de zorg voor de wezen onder toezicht van de weeskamer van Rijnland plaats vond. Op 17 juli 1606 werd een eigen weeskamer voor Voorburg opgericht. De drie weesmeesters Cornelis Cornelisz Coster, Claes Jansz Grijp en Jan Jansz Flooren werden die dag beëdigd en namen de lopende weesrekeningen over van de baljuw van Rijnland. De rekeningen werden overgenomen in het aangelegde weesboek van Voorburg. Sinds de overname van de ambachtsheerlijkheid door de stad Delft, werden de weesmeesters benoemd door de burgemeesters van Delft, gekozen uit een dubbeltal dat ieder jaar door de zittende weesmeesters in januari of februari werd voorgesteld. Volgens een vroeg 18e-eeuws reglement waren de weesmeesters verplicht zich te houden aan de regels van Rijnland, tenzij er evenals in Stompwijk een speciale keur voor het ambacht Voorburg gemaakt zou worden.
Volgens het oudste eedsformulier zorgden de weesmeesters voor de goederen van 'onbejaerde wesen' en 'uytlandige personen', het aanstellen van voogden en toezicht op hun beheer. Op 6-2-1778 stelden schout en schepenen een keur op de weeskamer op. Deze werd vastgesteld door het Hof van Holland 31-5-1778 en hetzelfde jaar in Delft gedrukt. Uit het weesboek blijkt dat toen ook de schout deel uitmaakte van het bestuur van de weeskamer.
Bij de invoering van de Franse wetgeving vervielen de weeskamers als publiekrechtelijk lichaam. Enkele bleven nog als particuliere organisatie bestaan maar namen geen nieuwe boedels meer aan. Bij Wet van 5-3-1852 werden de weeskamers voorgoed opgeheven en een Algemene commissie van liquidatie ingesteld. Ingevolge K.B. van 19-4-1929 moesten de archieven van weeskamers in gemeenten die geen eigen archivaris of archiefbewaarplaats hadden, worden overgebracht naar het Rijksarchief in de provincie. Dit is in Voorburg waarschijnlijk ook is gebeurd want in 1993 berustte het archief in het Rijksarchief in Zuid-Holland. In 2001 is het weer overgedragen aan het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg.

Kenmerken

Datering:
1606-1810
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Weeskamer van Voorburg
Omvang in m¹:
0,375
Beheerder:
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Auteur:
Nationaal Archief
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Archiefvormer(s):