< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Stichting Haags Sociaal Cultureel Werk

1292-01 Stichting Haags Sociaal Cultureel Werk

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Stichting Haags Sociaal Cultureel Werk (SHS) is medio 1986 opgericht als een nieuwe koepelorganisatie voor het welzijnswerk door de Stichting Sociaal Cultureel Werk te 's-Gravenhage e.o. (SSCW), de Stichting Haagse Jeugdactie (HAJA) en de Stichting Samenwerkende Klub- en buurthuizen en sociaal-kulturele centra Den Haag e.o. (SSK). Doelstelling was het verzorgen van sociaal cultureel werk op wijkniveau (beleidsplan, inv.nr. 42). Concreter betreft het ondersteunen van het uitvoerend werk in de jongeren- en wijkcentra, en het zorgen voor personeelszaken, financiële ondersteuning en accommodatiebeleid voor de diverse deelnemende stichtingen. Het stedelijk bureau was gehuisvest aan de Escamplaan 65. De taken betroffen het ondersteunen van het bestuur (o.a. secretariaat) en het zorgdragen voor de personeelszaken, financiën en accommodatiezaken van de diverse verbonden instellingen (inv.nr. 42).
In oktober 1990 werd door de gemeenteraad van Den Haag besloten tot een reorganisatie van het welzijnswerk waarbij o.a. de SHS moest gaan fuseren met de Stichting Ondersteuning Welzijnswerk en Ouderenwerk 's-Gravenhage (SOWOG) en de SMW. Dit zou vermoedelijk per 1 januari 1993 ingaan (bron: nieuwsbrief 1992-2, inv.nr. 50). Als voorbereiding daartoe is het stedelijk bureau medio 1991 verhuisd naar Torenstraat 129. De laatste bestuursvergadering was in april 1993, maar in 1994 was de stichting nog "in liquidatie" (inv.nr. 49).
Als onderdeel van een groter archiefbewerkingsproject werd door het Haags gemeentearchief aan Loek Nijholt Archiefservice BV de opdracht verleend om het archief van SHS te gaan bewerken. In het aangetroffen archief bevonden zich ook nog veel archiefbescheiden van voorgangers en deze zijn afzonderlijk beschreven. Het archief van de SHS is niet compleet. Een oprichtingsakte is niet aangetroffen, en het archief houdt, afgezien van wat 'losse stukken', in feite op in het voorjaar van 1991. Stukken over bijvoorbeeld het opgaan in een nieuw orgaan zijn niet aangetroffen.
Het archief bestond uit financiële bescheiden, series notulen en vergaderstukken en correspondentie op nummer. Over de series notulen en vergaderstukken valt te zeggen dat er diverse overlappende series waren, maar dat slechts door samenvoegen een redelijk complete serie viel te maken. De correspondentie op nummer betrof een summiere aanzet tot dossiervorming en handelde voornamelijk over de normale uitvoering van werkzaamheden. Zaaksgewijs geordende dossiers zijn amper aangetroffen.
Er is ook documentatie aangetroffen m.b.t. de aangesloten buurt- en jongerencentra en dan voornamelijk beleids- en werkplannen. Deze beleids- en werkplannen zijn toegevoegd aan dit archief, ook al zijn deze centra eigenlijk zelfstandige stichtingen, dus zelf ook archiefvormers.
Wat na het selecteren overbleef zijn in feite een aantal series min of meer complete vergaderstukken. De totale omvang is ca. 3 m¹. Gezien het gegeven dat in de diverse overleggen zonder voorbehoud werd gesproken over het (niet) functioneren van diverse mensen, is een beperking van de openbaarheid van de vergaderseries tot 2040 vastgesteld. In verband met het beschermen van de privacy geldt voor inv.nr. 48 een beperking van de openbaarheid tot 2072.


drs. H.G.J. Gerritsen,
Loek Nijholt Archiefservice B.V.
Schaarsbergen, 3 februari 2005

Kenmerken

Datering:
1986-1993
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Stichting Haags Sociaal Cultureel Werk
Omvang in m¹:
2,875
Auteur:
H.G.J. Gerritsen
Openbaarheid:
Beschrijvingen openbaar, stukken gedeeltelijk openbaar
Bewerker:
T.M.M. Miedema